Stichting BOLWERK


Netwerkorganisatie voor ondernemers, de uitwisseling van kennis en kunde
en het onderling verschaffen van (durf-) kapitaal
.

Mission-statement Stichting BOLWERK

Het pro-deo organiseren van de uitwisseling van kennis en kunde tussen jonge, (door-) startende en
succesvolle en/of oud-ondernemers. Het bevorderen van ondernemerschap en ondernemen.
De (door-) startende ondernemer in contact brengen met collega-ondernemers voor (durf-) kapitaal. De Stichting BOLWERK wil zo welvaart en welzijn bevorderen in de Utrechtse Waarden.

Deze Missie wil de Stichting BOLWERK realiseren door kosteloos / pro-deo twee doelgroepen ondernemers en ondernemingen bij elkaar te brengen. De ondernemers-Hulpvragers en de ondernemers-Hulpverleners-Investeerders.
De Stichting Bolwerk, ondergetekende, vervult de rol van hulpbemiddelaar.

Aangezien ik met vroegpensioen ben wil ik als voorzitter kosteloos de contacten leggen en onderhouden tussen de doelgroepen, ondernemers en investeerders. Een zakelijk en sociaal netwerk voor de Utrechtse Waarden onderhouden.

Joop Jansen

J.W.(Joop) Jansen, oprichter-voorzitter

Joop Jansen, oprichter-voorzitter
Voormalig directievoorzitter Rabobank
Montfoort - Oudewater - Linschoten, per 1-9-2011