Stichting BOLWERK


Netwerkorganisatie voor ondernemers, de uitwisseling van kennis en kunde
en het onderling verschaffen van (durf-) kapitaal.

De Investeerders+ zullen zich met hun (risicodragende) kapitaalinbreng richten op het mede mogelijk maken van een aanvullende bancaire financiering.

De Stichting BOLWERK kan en wil bij het verkrijgen van de bancaire financiering desgewenst referenties geven over de jonge, (door-), startende ondernemer. Zo kan ondergetekende in het kader van een financieringsaanvraag desgewenst door ondernemer en bank benaderd worden voor een toelichting op de financieringsaanvraag en (vertrouwelijk/na toestemming) de betrokkenheid van investeerders+, ingeschreven bij Stichting BOLWERK, toelichten.

Dit alles gebeurt vertrouwelijk met respect voor ieders positie, de eigen verantwoordelijkheden en uitsluitend op basis van maatwerkafspraken.
De Stichting werkt hierbij samen met de Rabobank Utrechtse Waarden e.o.

De jonge, (door-) startende ondernemer onderneemt en de investeerder+ helpt graag en mikt op een extra rendement op zijn kapitaalinbreng.
De bank weet dan dat door de betrokkenheid van succesvolle of (oud-) ondernemers, dat de jonge (door-) startende ondernemer er niet alleen voor staat.