Stichting BOLWERK


Netwerkorganisatie voor ondernemers, de uitwisseling van kennis en kunde
en het onderling verschaffen van (durf-) kapitaal.


Netwerkorganisatie van en voor ondernemers in de Utrechtse Waarden.
De Stichting BOLWERK is een zelfstandige en onafhankelijke organisatie, niet aangesloten bij enige vergelijkbare (koepel-)organisatie. Zij onderhoud wel contacten met of is lid van de organisaties genoemd onder links.

Stichting  BOLWERK
J.W.(Joop) Jansen, Oprichter - Voorzitter  
Mastwijkerdijk 118 , 3417 BT Montfoort
tel 06 51 65 19 76
website www.StichtingBOLWERK.nl
e-mail jwj@StichtingBolwerk.nl
Rabobank  rekening 1216.24.102
inschrijving kamer van koophandel Utrecht 53057082
Datum oprichting 27-6-2011  

Raad van Advies & Aanbeveling voor Stichting  BOLWERK
(Het Bestuur van de Stichting heeft nog geen leden voor de RvA & A benoemd)