Stichting BOLWERK


Netwerkorganisatie voor ondernemers, de uitwisseling van kennis en kunde
en het onderling verschaffen van (durf-) kapitaal.

Bent u die ondernemer die collega-ondernemers in de Utrechtse Waarden graag wil helpen met uw kennis, ervaringen, netwerken en kapitaal?

Als Stichting BOLWERK brengen wij u graag in contact met ondernemers met kansrijke plannen en behoefte aan risicodragend kapitaal*.

Voor u als investeerder** betekent een hoger risico een hoger marktconform rendement op uw kapitaalinbreng of participatie.
U leert de ondernemer en onderneming met zijn plannen kennen en waarderen, door te sparren en wellicht te coachen. Ook daaraan ontleent u de nodige voldoening. Stichting BOLWERK wil graag bijdragen aan de totstandkoming van een zakelijk maar ook sociaal netwerk in de Utrechtse Waarden.
Onderling bepaalt u of en onder welke condities u als investeerder geld inbrengt en of u adviseur en/of commissaris wordt/blijft.

*Risicodragend Kapitaal, de Stichting BOLWERK is geen participatiemaatschappij. Zij wil wel de toegang tot (risicodragend ofwel durf-) kapitaal helpen ontsluiten. Zij richt zich daarom op het bij elkaar brengen van ondernemers en ondernemingen met een kapitaalbehoefte en investeerders die (risicodragend) willen participeren in ondernemingen met Euro 50.000,-- tot Euro 500.000,-- De kapitaal behoefte kan zijn achtergesteld vermogen, eigenvermogen, durfkapitaal (starter) of groeikapitaal. In de (risicodragende) kapitaalverschaffing speelt de Stichting BOLWERK geen rol, dat regelen partijen onderling.

** Infomal investor ook wel business angel genoemd