Stichting BOLWERK


Netwerkorganisatie voor ondernemers, de uitwisseling van kennis en kunde
en het onderling verschaffen van (durf-) kapitaal.

Bent u die ondernemer met een goed plan?
Is het niet mogelijk uw plannen te financieren met eigen middelen en/of bancaire financiering?
U wilt "uw droom", een eigen onderneming, toch realiseren?

Stichting BOLWERK kan u wellicht helpen.

Zij gaat desgewenst voor u op zoek naar ondernemers-investeerders in de Utrechtse Waarden, die u niet alleen met (durf-) kapitaal* maar ook met hun kennis, ervaring en netwerken willen helpen. Een investeerder+ die met zijn persoonlijke inbreng een bijdrage wil leveren aan het succes van uw onderneming. Investeerders die snappen wat ondernemen is en u bijvoorbeeld kunnen behoeden voor beginnersfouten. Een investeerder++ dus.

Hoofddoelstelling blijft om u als ondernemer te helpen, te adviseren, een sparringpartner dan wel coach te bieden.
Investeerders+ zijn betrokken ondernemers bij u en uw onderneming maar willen nadrukkelijk niet op de stoel van u als ondernemer gaan zitten.
U als ondernemer onderneemt en werkzaamheden worden niet door de investeerders+ overgenomen. Daar zijn Kamer van Koophandel, brancheadviseurs, de betaalde professionele dienstverleners, als accountants, fiscalisten, advocaten, notarissen, banken en overige dienstverleners voor.

*Risicodragend Kapitaal, de Stichting BOLWERK is geen participatiemaatschappij. Zij wil wel de toegang tot (risicodragend ofwel durf-) kapitaal helpen ontsluiten. Zij richt zich daarom op het bij elkaar brengen van ondernemers en ondernemingen met een kapitaalbehoefte en investeerders die (risicodragend) willen participeren in ondernemingen met Euro 50.000,-- tot Euro 500.000,-- De kapitaalbehoefte kan zijn achtergesteld vermogen, eigen vermogen, durfkapitaal (starter) of groeikapitaal. In de (risicodragende) kapitaalverschaffing speelt de Stichting BOLWERK geen rol, dat regelen partijen onderling.